MVE Švošov

Autor projektu :

Vodotika a.s. - Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Vizualizácia :

Ing. arch. Rastislav Mikluš - Dopravná 47, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika

Dátum
25. September 2014

Technológie