MVE Dobrohošť

Autor projektu :

Vodotika a.s. - Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Vizualizácia :

Ing. arch. Rastislav Mikluš - Dopravná 47, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika

Dátum
18. Marec 2010

Technológie