Rodinný dom - Šaľa

Dispozícia

   Pôvodná hmota existujúceho rodinného domu bola tvorená prienikom dvoch kubických tvarov v strede prepojeným hmotou schodiskového priestoru. Neskôr však bola na strane orientovanej smerom do záhrady doplnená o novú konštrukciu exteriérového schodiska. Predná vstupná časť rodinného domu bola primurovaná, čím vzniklo zádverie. Na streche sa vybudovala ďalšia oceľová konštrukcia s funkciou zimnej záhrady. Všetky tieto stavebné zásahy mali síce svoj účel, ale esteticky degradovali celkový jednotný výzor rodinného domu. V návrhu sa s týmito dodatočnými konštrukciami neráta a budú odstránené v plnom rozsahu. Nový tvar rodinného domu bude jednoduchý a čistý, čo sa dosiahne aj odstránením zadnej loggie. Pri výmene okenných výplní sa urobí následná vizuálna korekcia v rámci nového delenia okien a fasáda celého rodinného domu dostane bielu farbu. Pri nových a zväčšených okenných otvoroch orientovaných smerom k susedom na pravej strane pozemku intimitu zachováva existujúca vysoká izolačná zeleň. Na ľavej strane pozemku pri novom okne do kúpeľne nedochádza k vizuálnemu kontaktu z dôvodu absencie okien na protiľahlej fasáde. Novým tvarovým prvkom bude prestrešenie vjazdu do garáže a hornej terasy. Pôjde o dve tvarovo identické oceľové konštrukcie s prestrešením ako ochranou proti poveternostným vplyvom. Pri zadnej fasáde objektu na prízemí pribudne vonkajšia drevená terasa ako interaktívny prvok prepojenia rodinného domu a záhrady. Tvar strechy rodinného domu a jej sklon sa zachováva, vymení sa iba pôvodná krytina za novú s dostatočnou vrstvou tepelnej izolácie. Systémovo sa zateplia aj všetky obvodové steny, loggie a vonkajšie stĺpy.

Dátum
1. September 2016

Technológie