Rodinný dom - Modra

Riešenie novostavby rodinného domu

  Základný tvar rodinného domu vychádza z rešpektovania uličnej radovej zástavby a jej mierky. Hlavný objekt ako aj hospodárska časť spolu s terasou je zastrešená sedlovými strechami. Hlavným motívom je vytvorenie galerijného priestoru v centrálnej časti dispozície a jeho akcentovanie prostredníctvom zasklených stien. Celková výška stavby nepresiahne okolitú zástavbu.

Dátum
16. Máj 2017

Technológie