Kancelárske priestory - Maersk

Riešenie interiéru         

   Firma Maersk pri svojom celosvetovom pôsobení prepravuje tovar na obrovské vzdialenosti, pričom využíva všetky druhy dopravy, vrátane dopravy lodnej. Prístavný fenomém je využitý aj v tomto návrhu, kde ústredným motívom je pobrežné mólo akcelerujúce vstupný zážitok do priestoru kancelárie. Rozhranie vodnej hladiny a pevniny je vyjadrené jemnou vlnovkou na koberci, v kontraste dvoch farieb. Vstupné mólo vedie rovno do veľkopriestorvej kancelárie.

Dátum
1. Júl 2016

Technológie