Interiér bytu - Obytný súbor Retro.

Riešenie interiéru         

   Navrhované riešenie pojednáva o dispozičnom a priestorovom riešení jednotlivých izieb, o ich farebnom riešení, a o nábytku. Zo stavebného pohľadu dochádza k úprave priečok, k ich vybúraniu a postaveniu nových na inom mieste, a k vybúraniu a úprave existujúcich otvorov.

        K podstatnej zmene dispozície bytu v zásade nedochádza. Menia sa iba plošné výmery niektorých miestností za účelom zvýšenia ich užívateľnosti. Ide hlavne o plošné zväčšenie štandardu kúpeľne, kde pribudne sprchovací kút a zmenšenie strednej izby pre možnosť umiestnenia zabudovanej skrine do chodby.

        Vstupným a zároveň komunikačným jadrom bytu je chodba v tvare T. Priečka s pôvodným vstupom do strednej izby sa vybúra a posunie, čím vznikne priestor pre zabudovanú skriňovú zostavu. V pôvodnom riešení táto možnosť nebola. Chodbové pôsobenie eliminuje aj čiastočné uzavretie tejto časti chodby krátkou priečkou ukončenou pásom sklobetónu. Vstup do strednej izby sa presunie do chodby vedúcej do obývacieho priestoru. Protiľahlý vstup do komory sa mierne posunie a funkcia komory sa zmení na práčovňu so skladom. Posunutá priečka medzi skladom a kúpeľňou umožní vybudovanie  sprchovacieho kúta. Ostatné miestnosti bytu t.j. spálňa a obývací priestor ostávajú bez stavebných úprav.

        Zásadnou zmenou prejde elektroinštalácia, kde sú navrhované zmeny v umiestnení vypínačov, zásuviek a svetelných vývodov. Systém kúrenia ostáva nedotknutý okrem premiestnenia rebríkového radiátora v kúpeľni.

Dátum
27. Február 2012

Technológie