Služby architekta

- Osadenie Rodinného domu

  V prípade, že už vlastníte katalógový projekt a potrebujete ho vhodne umiestniť na Váš pozemok pripravíme koordinačnú situáciu so zakreslením rodinného domu, inžinierskych sietí a dlaždených plôch vrátane oplotenia.

- Projekty skutkového stavu, zamerania

 Tento typ projektu potrebujete vtedy, ak zrealizovaná stavba sa výrazne líši od schváleného stavebného povolenia. Vyžaduje sa pri kolaudácii. Súčasťou projektu je aj samotné zameranie celého objektu stavby prípadne aj pozemku.

- Realizačné projekty

  Pre potreby územného alebo stavebného povolenia vyprojektujeme realiizačný projekt vrátane všetkých potrebných profesií.

- Inžinierska činnosť

  Získanie potrebných povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre potreby vydania stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia

- Autorský dozor

  Ak Vám zaleží aby sa myšlienka architekta a jeho návrh nedeformoval svojvôľou remeselných majstrov, zabezpečíme aby sa tak nestalo kontrolou stavby počas realizácie.

- Digitálna správa výkresov

  Výkresy v digitálnom formáte sa pre Vás stanú zdrojom presných informácii o stavbnom diele.